MENU

Christer Olsson – Inspiratör och utbildare

Christer är fiskarsonen från Öckerö som gjorde sunt förnuft till sin affärsidé. Han har ett ständigt fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner.

Han har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling.

”Man kan inte vara allt för alla, då blir man inget för nån”
Christer föreläser och håller träningar inom: Ledarskap, Personlig kommunikation, Affärsmannaskap, Försäljning och eget ansvar.