MENU

Emma Pihl

Framgångsrika företag är oftast de som lyckas kombinera produktivitet med kontinuerlig innovation. Delar av framgångsfaktorn ligger i vetskapen om att innovation inte är något som kan lämnas till ett fåtal personer eller en avdelning utan något som behöver genomsyra hela företagskulturen.

Emma Pihl är en möjliggörare som får dig och ditt företag att utvecklas bortom dagens gränser. Emma är professionell coach, föreläsare, författare till sju böcker, ledarskapskonsult och entreprenör. Hon är även VD och grundare av Inspirera och Swedish Posture.