MENU

Mark Levengood

Det gäller att anstränga sig för att förverkliga sina drömmar. Det är viktigt att våga anta utmaningar och att sätta upp mål för framtiden. Och det är lika viktigt att inte vara rädd att ändra på dem!

Prestige och förväntningar från omgivningen är ofta det som hindrar oss från att göra det vi verkligen vill.
Eftersom humor är ett utmärkt pedagogiskt verktyg brukar Marks föreläsningar uppfattas som mycket roliga.