MENU

Micke Darmell

Med en bra möteskultur ökar du genomförandekraften i organisationen. Möt mötesevangelisten nr 1 i Sverige, Micke Darmell.

Med en bra möteskultur så når du snabbare dina mål.
Under denna föreläsning kommer du att få inspiration och konkreta verktyg för att dina möten skall få större effekt! Vi tillbringar 25% av all arbetstid i möten, är du chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet.