MENU

Per Schlingmann – Corona Express

Per föreläser om ledarskap, strategisk kommunikation, varumärken, förändringsprocesser, politik och retorik.
Han har en unik erfarenhet från ledande positioner inom såväl politik som näringsliv.
Att vara i ständig förändring och utveckling är en utmaning. Per levererar lösningar och verktyg att ta med för att få till
en lyckad förändringsprocess över tid.

Hur kan företag och organisationer arbeta strategiskt med framtidsfrågor? Startpunkten är hur GUD, globalisering, urbanisering och digitalisering, ändrar förutsättningarna och söndrar logiken i bransch efter bransch.

Pers föreläsningar vänder sig både till ägare och koncernledningar som står inför strategiska utmaningar, som bredare grupper av exempelvis medarbetare där fokus mer blir på att inspirera.

Pers föreläsning går att arrangera som hybrid med deltagare på olika ställen. Vi hjälper till med vilken teknik som gör föreläsningen bäst.

Föredragen;
Så vinner du kommunikationskriget
– med berättelsen som vapen.
Vi befinner oss i ett kommunikationskrig där alla kämpar mot alla i kampen om
människors tid och uppmärksamhet. Per förklarar hur det nya
kommunikationslandskapet fungerar, och berättar hur du själv kan bli framgångsrik
genom att använda dig av nutidens mest effektiva vapen – berättelsen. Per berättar
om det nya medielandskapet som vänder mycket av det vi visste upp och ned.
Digital Express
Digitalisering och den teknologiska utvecklingen förändrar världen och påverkar alla
och allt. De fördelar företag traditionellt har haft slås i spillror.
I denna föreläsning han sin bild av hur digitaliseringen påverkar nuet och framtiden. I
en tid när kopiering av affärsmodeller, produkter och tjänster går snabbare än någonsin ökar värdet av det originella och det som inte kan göras digitalt och därmedkan kopieras.

Stå aldrig still!
I en värld där allt är i ständig rörelse är det de som har modet och förmågan att gå
före, att förändra och förnya sig som blir vinnarna. Men hur går det till? Per pratar om
förändringsprocesser genom att ta exempel från branscher där förändringstrycket är
stort. Per berättar konkret om hur man kan arbeta internt och externt kring förnyelse,
om fallgropar och hur man undviker dem.

Corona Express
Per beskriver varför pandemin kan ses som en tidsmaskin. Inom vissa områden, som
digitaliseringen, tar vi sjumilakliv framåt i tiden. Inom andra förflyttar vi oss bakåt.
Vilka förändringar blir varaktiga och vilka kommer att klinga av?
Därtill hur man kan agera för att ta vara på de möjligheter som uppstår, då världen står inför dramatiska
förändringar i och med globaliseringen, digitaliseringen och urbaniseringen.
Per beskriver hur kunskap, globalisering och vår tids verkliga blockbuster – staden –
påverkar villkoren för människor, företag och för hur världen kan styras.

För bokning, kontakta Michael;

0766 290 000

michael@talarkompaniet.se