MENU

Johnny Sundin

Med en fast övertygelse om att alla människor bär på en unik kreativ förmåga så ger Johnny sina åhörare tillfälle att smörja tankemaskineriet med nya insikter om vår explosiva innovationskraft.

Kreativitet är raketbränslet för nya idéer, lönsammare företag och ett mer tillfredsställande tankeliv.

Det gäller att känna igen känslan i sin kreativitet, hitta lusten i att vrida och vända på den etablerade verkligheten och ha modet att våga bryta och byta sina tankemönster.